โปรแกรมบัญชี แหล่งรวมโปรแกรมเกี่ยวกับงานบัญชี
   
   
 

ศูนย์รวมโปรแรมบัญชีแห่งใหม่

              ที่มีการรวบรวมซอฟต์แวร์โปรแกรมบัญชีไว้มากมาย
พร้อมทั้งรายละเอียดครถ้วน อยากรู้เรื่องโปรแกรมบัญชี ต้องการหาโปรแกรมบัญชีไว้ใช้ หรือต้องการที่จะเปลี่ยน โปรแกรมบัญชีตัวใหม่ นึกถึงเราที่นี้ www.programbunchee.org เรามีให้ทุกโปรแกรม ทุกข้อมูล ทุกรายละเอียด

   
 
 

Module จัดซื้อ และพัสดุ (PO)

Module ขาย (SO)

Module ลูกหนี้  (AR)

Module เจ้าหนี้ (AP)

Module Stock  และสินค้าคงคลัง (IC)

Module ต้นทุนการผลิต และงบประมาณโครงการ (CJ)

Module สินทรัพย์ (FA)

Module การเงิน  (FN)

Module บัญชีแยกประเภท (GL)

Module  บริหารทรัพยากรบุคคล และเงินเดือน (HR)

Module  การยื่นภาษี (ER)

   

กรมสรรพากร

กระทรวงพาณิชย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน

กรมสรรพสามิต

SME Bank

 
โปรแกรมบัญชี, ERP
...ติดต่อแลกลิ้งค์ได้ที่...
laklinkweb@hotmail.com
   
 
ทำไมธุรกิจจึงควรใช้ โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบ ERP เข้ามาช่วยบริหารงาน ?
- ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน
- ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน
- ช่วยให้สามารถควบคุมภายใน
- ทำให้ได้ข้อมูลทาง บัญชี ที่รวดเร็วและแม่นยำ เช่น งบการเงิน รายงานต่างๆ
- มีรายงานวิเคราะห์เพื่อช่วยเป็นข้อมูลในการแข่งขันและการตัดสินใจทางธุรกิจ
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
- มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 
วิธีทดสอบ โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี ERP ก่อนซื้อ

  ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp คุณควรที่จะได้ทำการทดสอบคุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม ให้ละเอียดเสียก่อน หากคุณไม่พิถีพิถันในการเลือกซื้อโปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpดีแล้วคุณจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายภายหลังเป็นอย่างมาก คุณควรที่จะทำการทดสอบดังรายการต่อไปนี้

>> อ่านต่อ...

 
ซอฟต์แวร์ที่ท่านซื้อมีคุณสมบัติเหล่านี้ไหม ?

>

โปรแกรมบัญชีระดับมาตรฐาน ที่กรมสรรพากรยอมรับ

>

พัฒนาโดยบริษัทที่มั่นคง และ มีชื่อเสียงมายาวนาน

>

ด้วยทีมโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

>

มีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีการบอกต่อ ๆ กัน

>

ทำงานบน Windows ด้วยระบบบัญชีต่าง ๆ ครบวงจร

>

นับสิบระบบในราคาที่คุ้มค่า

>

ใช้งานง่าย สะดวก ลดเวลาการทำงาน และมีรายงานที่สมบูรณ์แบบ

>

การอบรมเพื่อการใช้งานได้จริงก่อนซื้อ

>

มีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม
 

ความเสียหายจากการเลือกใช้ โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp ที่ไม่มีคุณภาพ

การทำงานขายฝ่ายบัญชีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิผล
เกิดความล่าช้าในการทำงาน ซึ่งจะมีผลกระทบกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร
ทำให้เสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากขาดข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจ
ไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กรแต่กลับจะสร้างปัญหา ให้กับการ ทำงาน
เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวโอกาสที่จะสูญเสียพนักงานที่มีคุณภาพออกจา กบริษัท ไม่ค่อนข้างสูง เพราะเบื่อหน่ายต่อโปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erpใช้อยู่เป็นประจำทุกวัน ไม่มีโอกาสพัฒนาระบบงานให้ก้าวหน้าต่อไป
ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อซอฟท์แวร์ตัวใหม่อีก
เมื่อมีการเลือกซื้อซอฟท์แวร์ตัวใหม่อีกครั้ง จะต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการที่จะเริ่มต้นระบบงานใหม่อีกรอบ
องค์กรไม่เจริญก้าวหน้า ขาดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะขาดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

 

จะทราบได้อย่างไรว่า โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp ตัวไหน มีคุณภาพตามที่ต้องการ ?

เราเข้าใจปัญหาของท่านเป็นอย่างมากเพราะบางบริษัทเปลี่ยนซอฟท์แวร์ แล้วหลายครั้งยังหาที่ถูกใจไม่ได้เลย บริษัทที่จำหน่ายซอฟท์แวร์ในปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากดูคุณสมบัติของ โปรแกรมแล้วไม่ต่างกันเลย ถ้าไม่พิจารณาให้ดีเป็นไปได้ยากที่จะเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการ บางบริษัทขายแล้วทิ้งลูกค้าเลย ไม่สนใจลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ไปเรื่อย เพราะเขามองว่าขออยู่ได้เพียงแค่วันนี้พอโอกาสหน้า ค่อยว่ากันใหม่ นานวันเข้าไม่มีลูกค้าก็ปิดกิจการก็มี ไม่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ไม่มี Commitment ต่อลูกค้าไม่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพผู้ขายซอฟท์แวร์ประเภทนี้ ไมได้คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของลูกค้าเลยแม้แต่น้อย การเปิดกิจการพัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์เป็นเรื่องไม่ยากแต่การจะดำรง ไว้ซึ่งบริษัทที่ดีมีคุณภาพ เป็นเรื่องที่ยากยิ่ง

 
เลือก โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp หรือ ระบบบัญชี ก่อนซื้อ

เลือกบริษัทที่ไม่มั่นคง เลิกกิจการแล้วไม่มีใครบริการหลังการขาย
สถานที่ติดต่อไม่สะดวก ก่อนซื้อไม่เคยเข้าไปบริษัทที่จำหน่ายซอฟท์แวร์
  เลือกบริษัทที่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีที่จะคอยให้คำแนะนำใน การประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์   เลือกโปรแกรมที่ใช้ Database ไม่ดีพอ (เปรียบเหมือนฐานรากของอาคาร)
  เลือกโปรแกรมที่ไม่สามารถ Modification ให้ท่านได้ ท่านทราบได้อย่างไรว่า ความต้องการของท่านมีเพียงเท่านี้   ผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์ขาดวิสัยทัศน์ใน การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อชื่อมต่อกับระบบงานอื่น ๆ ในอนาคต
  ไม่มีคำแนะนำในการเลือกซื้อ โปรแกรมบัญชี หรือ ระบบบัญชี erp ให้เหมาะสมกับ Hardware   ผู้พัฒนาและจำหน่ายไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชี

>> อ่านต่อ...

 
ความรู้ เกี่ยวกับ บัญชีและภาษีอากร

"หลักเกณฑ์การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่
ต้องทำอย่างไร "

กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำใบกำกับภาษีที่มีรายการในส่วนที่เป็น
สาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง ให้ดำเนินการดังนี้
1. เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า "ยกเลิก" หรือขีดฆ่าแล้ว
เก็บรวบรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม

2. จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวัน เดือน ปี ให้ตรงกับ
วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม และ

3. หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า "เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษี
ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่… เล่มที่…." และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้
ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย

>> อ่านต่อ...

Hot Program
*บริการที่เยี่ยม ดูแลอบรมถึงสถานที่ด้วยต้นแบบ
มาตฐามของบัญชีตามระบบสรรพากรสามารถ
ออกแบบแบบฟอร์มเอกสารเช่นใบเสร็จรับเงิน
ได้อย่างอิสระ อย่างไม่มีขอบเขต
   
ประสบการณ์ การ Implement

ด้วยวิธีการอบรมที่สั่งสมมานานปีเราเข้าใจอย่างลึกซึ้ง กับการ สอนอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ขั้นตอนกระบวนการ อันกระชับ กลวิธี ให้ User จดจำได้ ในเวลาอันสั้น.

   
โปรแกรมบัญชีระดับคุณภาพ
     รอง รับเชื่อมโยงถึงระบบ ERP(EntERPrise Resources Planning) และ ระบบ MRP(Menufactory Resource Planing) แถม อีก เราเชื่อ ได้อีก ทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) หรือกับ SCM (Supply Chain Management)
   
ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ


Email: Sales@qkoffice.com
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการปรึกษาและ ดูตัวอย่างของระบบบัญชี.

   
  MRP(Menufactory Resource Planing) แถม อีก เราเชื่อ ได้อีก ทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) หรือกับ SCM (Supply Chain Management) โปรแกรมบัญชี ระบบบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
   
  เรียนภาษาจีนออนไลน์ fax on net . com บริการส่งแฟกซ์บนอินเตอร์เน็ต นักบิน.com : ฟรี  ติวนักบิน นักบินการบินไทย ติดแน่นอนทุกสายการบิน รับรองผลโดย อ.ช้าง นักบินมืออาชีพ ติวแอร์ดอทคอม ติวแอร์สถาบันภาษาและฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แหล่งรวบรวมโปรแกรมมืออาชีพ แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับบ้าน หางานง่ายๆที่นี่ ข้อมูลสุขภาพ
 
Copyright © 2005 Programbunchee.org, Inc. All Rights Reserved